New/Recently Modified Members:
(Based on forms filled recently, membership may have been taken earlier)

S N Srivastava, 1986 C, PVT
A K Dikshit, 1968 E, HAL
Ajit Jachak, 2015 M, PVT
Devi Prasad Mishra, 1983 C, UPJN
Mohd Murshid Ansari, 1916 ECE, PVT
Vimal Lumar Shukla, 1980 E, PSU
Brahma Kumar, 1980 M, PWD
Rajesh Mohan Gupta, 1980 C, SGOV
Shailesh Agarwal, 1981 C, RES
Brig. Bharat Pandey, 1978 C, ARMY
Jai Narain Upadhyay, 1982 C, UPJN
Gulab Chandra Dubey, 1982 C, UPJN
Suneet Vardhan Gupta, 1996 E, BUSI
Kuldeep Rastogi, 1992 E, MES
Vinay Kumar, 2010 C, MES
Abhishek Pandey, 2011 MBA, PCDA
Nishant Aggarwal, 2016 MT, UPRNN
Santosh Yadav, 2015 MT, UPRNN
Ashok Kr Tiwari, 1984 C, UltraTech
Pankaj Bakaya, 1980 C, UPPWD
Shashi Bhushan, 1981 C, UPPWD
Jai Singh, 1985 C, UPPWD
B.K. Chandola, 1987 C, UPPCL
Ram Parkash Deshmukh, 1986 C
M. Gola, 1978 C, Irrig.
Ashok Kumar Singh, 1978 C, PWD
Saurabh Tripathi, 1995 E, IPS
Radha Raman, 1974 E, BHEL
Ajay Kr Mihsra, 1981 E, UPGOV
Abhay Pratap, 2012 C, Andhra Bank
Shishir Srivastava, 1989E E, Power
Girish Kumar Singh, 1989 E, Power
Sunil Chaudhary, 1981 C, UPAVP
PS Misra, 1983 C, LDA
Manoj Kr. Yadav, 2009 M, BPCL
Vinod Kr. Singh, 1977 E, IET
Mandheer Singh, 2015MT , Power
Abhishek Gautam, 2014 EN, Power
Himanshi Rai, 2012 C, UPAVP
Devendra Nigam, 1995 M, PWD
Raj Kumar Singh, 1991 C, PWD
Yogesh Kr. Jayant, 1989 C, PWD
Mahendra Pratap, 1989 C, PWD
Deepak Kumar, 1989 E, Power
Rajesh Kumar, 1987 C, PWD
Amit Kr. Srivastava, 1986 M, Power
Ramanand Ram, 1985 C, PWD
Lal Jee Sahu, 1984 C, PWD
Sandeep Agarwal, 1984 C, PWD
Ashwini Kr Mishra, 1983 C, PWD
Prithvi Pal Singh, 1983 E, Power
Akhilesh Chandra, 1975 E, KRIBHCO
Anupam Agarwal, 1978 E, UTPNGM
Arvind Singh, 1998 CS, MVVNL
Waqar Ahmad, 1996 E, MVVNL
Arbind Kumar Singh, 1998 E, UPRNN
Manuj Darbari, 1997 ME
Bharat Chandra Roy, 1977 M, SAIL
Rakesh Kr Jain, 1975 E
Rakesh Kr Jain, 1975 E
Lalit Mohan Misra, 1979 C, UPSIDC
Hari Narayan, 1977 E, Lucknow Metro
Sudhansh N Srivastava, 1986 C, Valuer
Meghna Shanker, 2015 Mech, Tata Mot.
Dibyendu Sharma, 2013 Mech, Tata Mot.
Rishendra Singh Bisht, 1987, Pvt
SN Mathur, 1976 Mech, Retd PSU
AM Srivastava, 1982 Civil, Jal Nigam
OP Sharma, 1991 Electronics, Infra Firm
Rajendra Kumar, 1977 Civil, Jal Nigam
Hari Shanker Agarwal, 1981 Mech, NTPC
RK Nagar, 1979 Mech, GM, NTPC
Rajesh K Chaurasia, 2003 Mech, NTPC
Anurag Shukla, 2005 Mech, DRDO
Shiv Kr. Sharma, 1989 C, Customs Commisioner
SN Singh, 1970 Mech
Ram Awatar Anand, 1995 Electronics, HAL
Mohammad Zubair Ahmad, 1982 C, Chief Er, JalNgm
JKL Jaiswal, 1977 Civil, Irrigation
Ashok Arora, 1975 Civil, Ground Water-Retd
Sanjay, 1981 Civil, Chief Er., UPPWD
S S Asthana, 1966 Civil, CWC-Retd
Anil Kr. Pandey, 1989 Elec., UPPCL
Sangeeta Saxena, 1987 Elec., UPPCL
C P L Srivastava, 1973 Elec., UPRNN-Retd
Dharam Raj, 1980 Civil, UPPWD
Rajeev Kumar Yadav, 1985 Civil, EE, UPPWD
Neeta Verma, 2003 Mech, DRDO
Ramnath Verma, 1975 Elec, CEO, ELTRANS
Devendra Singh Rawat, 1979 Civil, CE, UPCIDC
Piyush Sahai, 2002 MMS, AVP, HDFC Bank
Sheo Karan Chaudhary1977 Civil, CE(Retd), Jal Nigam
R.B. Katiyar , 1985 Elec, EE, UPPCL
Vinay Kumar, 2010 Civil, AE, UP Jal Nigam
Ravindra Kumar Goel, 1981 Civil, MD UPRNN
Sanjeev Kumar Gautam, 2000 Mech, AE, UP Jal Nigam
Shikha Singh, 2012 Chem, Scientist-B, IITM
Shirish Kesarwani, 1985 Civil, Exec. Dir., RDSO
Alok Kumar Mishra, 1990 Civil, Director, RDSO 

More ..